HISTORISCHE GEOGRAFIE WAALRE 

 
Historische Geografie Waalre

Historische Geografie Waalre

Dit onderdeel is een combinatie van beroepsinteresse en hobby.

Het geeft een beschrijving in woorden en met behulp van kaarten van de wederzijdse relatie tussen het landschap, de mens en de natuur. Toegespits op het grondgebied van de gemeente Waalre.
Daarnaast treft u er ook nog tal van andere historische, geschiedkundige en kartografische informatie over Waalre aan.
Zoals bijvoorbeeld, een lijst met bijzondere panden en een beeld van de demografische ontwikkeling, aan de hand van de verschillende volkstellingen sinds 1795.